АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

received_913052205745697-1.jpeg

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, хөтлөх хэргийн жагсаалт” сэдвээр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад тус хэлтсийн 60 гаруй алба хаагчид хамрагдагдлаа. Сургалтаар баримт бичиг боловсруулах тухай болон албан хэрэг хөтлөлтийн одоо мөрдөж буй дүрэм журам, заавар арга зүйн баримт бичгүүд тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдлын талаар онол, дадлага ажлыг зохион байгууллаа.

scroll to top