ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

received_2487580434810601.jpeg

Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасагтай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Онцгой байдлын хэлтсийн офицер бүрэлдэхүүнд өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, ERP өргөдөл гомдлын программ ашиглалтын тухай сургалтыг зохион байгууллаа. Алба хаагчдад өргөдөл, гомдолтой холбоотой асуултандаа хариулт авсан үр дүнтэй сургалтыг зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтыг зохион байгуулсанаар Онцгой байдлын хэлтсээр үйлчилүүлэгч иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулахгүй шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чиргэдэлгүй үзүүлэхэд чухал ач холбогдолто сургалт боллоо.

scroll to top