БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙГ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

16052764405fae931833231.jpg

Улсын Онцгой комиссоос гаргасан тогтоол шийдвэрүүд болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн А/1241 дүгээр захирамж шийдвэрүүдийн дагуу дүүргийн Засаг дарга захирамж гаргаж Баянзүрх дүүргийн Шуурхай штабыг байгуулан ажиллуулж байна. Шуурхай штаб нь дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. Мөн дүүргийн Онцгой комиссын шийдвэрээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон 28 хороодын байр, нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж эхлээд байна.

scroll to top