Хээрийн дадлага сургуулилт зохион байгууллаа

viber_image_2021-10-12_16-24-09-611.jpg

Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/40 дугаар тушаалаар офицер бүрэлдэхүүнд гал түймрийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар удирдлага зохион байгуулалт, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлж, тухайн нөхцөлд өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг алдалгүй биелүүлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хээрийн дадлага сургуулийг зохион байгуулж ажиллалаа.

scroll to top