Түймрийн халз зурвасыг байгуулах, шинэчлэн сэргээснээр ой, хээрийн түймэр гарах, тархах аюулыг багасгана

viber_image_2021-10-14_15-07-27-983.jpg

Түймрийн халз зурвасыг байгуулах, шинэчлэн сэргээснээр ой, хээрийн түймэр гарах, тархах аюулыг багасгах, түймрийн эрчмийг сааруулах, түймрийн тархалтын хурдыг багасгах, түймэр унтраах төдийгүй ногоон бүсэд амьдарч буй иргэд, айл өрхийн эд хөрөнгө, амь нас эрсдэлд орох аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой.

алдвал_галдана

scroll to top