Баталгаажуулалтын аудит хийгдлээ

viber_image_2022-06-30_00-21-07-171.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлж байгаа чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ISO 45001:2018 стандартын хэрэгжилтийн хүрээнд өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс дээр баталгаажуулалтын аудит хийгдлээ.

Аудитыг “Монсерт” ХХК-ийн зөвлөх, мэргэшсэн аудитор Ж.Чанцалням, НОБГ-ын Дотоод хяналт шинжилгээ, эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга дэд хурандаа Ж.Төмөрмандах нар хийж тус хэлтсийн үйл ажиллагаанд илэрсэн жижиг үл тохирлыг засах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар заавар, зөвлөмж өглөө.

  

scroll to top