77061347_430504121223247_7168998714281820160_n.jpg

АРХИВЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” ДҮГНЭГДЭЖ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН “БАТЛАМЖ” – ИЙГ ГАРДАН АВЛАА.

Монгол Улсын Засгийн газрын 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05…

received_541052746674020.jpeg

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОН АЖИЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу нийслэлийн Засаг даргын…

20191017_200451.jpg

БААР, КАРАОКЕ, РЕСТОРАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн баталсан “Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа…